Etikety s neoddeliteľným lepidlom na vaky s krvou a so zmrazenou plazmou

Etikety s neoddeliteľným lepidlom na vaky s krvou a so zmrazenou plazmou

Regionálne centrum krvi prišlo s požiadavkou dodania etikiet na vaky s krvou a na plazmové vaky. Bolo potrebné, aby štítky boli v súlade so štandardom ISBT podľa smernice 2002/98 / WE, ako aj na odolnosť etikety a lepidla na vodné prostredie. Kritériom bola aj odolnosť etikiet a lepidla na použitie v centrifúgach  s odstredivou silou až do 4000 x g a s teplotou od +80°C do -50°C ako aj s možnosťou aplikovať etikety pri mínusových teplotách. Etikety boli navrhnuté na označovanie skúmaviek, odtokov, dokumentov a vakov v procese odberu krvi a krvotvorných prípravkov, ako aj na označenie zmrazenej plazmy.

Na tento účel bola vyvinutá zostava etikiet a termotransferovej pásky BLOOD BAG PACK. Sú to samolepiace etikety s netoxickým lepidlom vyznačujúcim sa vysokou kvalitou a vhodne zvolenou termotransferovou páskou, ktorá poskytuje dlhotrvajúcu a čitateľnú tlač. Etikety majú certifikát potvrdzujúci, že lepidlo ponúkané ako riešenie môže byť použité na označovanie kontajnerov s krvou a jej derivátmi. Sú tiež v súlade s normou ISBT podľa smernice 2002/98/ES a vykazujú odolnosť proti vlhkosti. Tiež pozitívne prechádzajú procesom centrifugácie krvných vzoriek.

Ďalšou výhodou etikiet je ich ľahké odstránenie z pásky po tlači, pretože sú umiestnené na silikónovom podklade, čo je dôležité pri používaní jednorazových rukavíc.

Naše riešenie je možné používať pri teplotách od +80°C do -50°C a čo je veľmi dôležité, ponúka možnosť lepenia etikiet na mrazené výrobky.

Etikety EC-15 poskytnuté zákazníkovi, ktoré sú súčasťou zostavy BLOOD BAG PACK, úspešne prešli testami v centrifúgach, prechodom cez parný tunel a lepenia na zamrznutom povrchu. Ukázali trvanlivosť a čitateľnosť tlače a zároveň sú v súlade s platnými predpismi a normami.

Máte otázky? Naši obchodní zástupcovia vám radi odpovedia:

Spýtať sa na riešenie