Jedinečné riešenie na označovanie laboratórnych vzoriek

Inštitút Heinrich-Pette Hamburg, Nemecko

Jedinečné riešenie na označovanie laboratórnych vzoriek

Naše oddelenie sa zaoberá výskumom štruktúry biologických materiálov a vývojom metód elektrónovej mikroskopie. Na tento účel pripravujeme tkanivový materiál pre výskum, ktorý je potom odliaty v epoxidovej živici a následne rezaný v ultramikrotome.

Doterajšia metóda označovania vzoriek nespĺňala naše očakávania. Označovali sme vzorky papierovými kartičkami, vytlačenými v laserovej tlačiarni. Kvôli vzduchu, ktoré kartičky obsahovali, sa dostávali na povrch živice namiesto toho, aby zostali na danom mieste. V značnej miere to brzdilo efektívne a trvalé označovanie výskumného materiálu.

Hľadali sme riešenia, ktoré by vyriešili existujúci problém a zároveň by boli trvalé a ľahko použiteľné pri každodennej činnosti. Spoločnosť ETISOFT nám ponúkla systém pozostávajúci zo softvéru pre tlač etikiet, termotransferovú tlačiareň, etikety a vhodne zvolenú termotransferovú pásku. Toto riešenie v plnej miere splnilo naše očakávania a tak sme ho začali používať.
Program etiLABEL nám umožňuje navrhnúť etiketu s potlačou jednoduchým spôsobom, podľa našich špecifikácií.  Na označenie boli použité nelepivé polyesterové etikety (štítky), ktoré tlačíme pomocou termotransferovej živicovej pásky.
Etikety sú ponárané do epoxidovej živice spolu s tkanivom tak, aby mohla byť každá vzorka ľahko identifikovaná. Najdôležitejším faktorom pre nás je trvalé označenie vzoriek, ktorých nevyužité časti sú archivované. Aj tu sa riešenie spoločnosti Etisoft ukázalo ako uspokojujúce.
Kľúčovým faktorom je aj bezproblémová a jednoduchá prevádzka tlačového zariadenia a všestrannosť celého systému. V tomto prípade môžeme použiť rovnaké riešenie na označenie vzoriek skladovaných v kvapalnom dusíku. Navrhované etikety a vykonaná potlač zostávajú v tomto prípade tiež trvalé a čitateľné počas skladovania v kryogénnych podmienok.

PhD Rudolph Reimer, Heinrich-Pette-Institut

Máte otázky? Naši obchodní zástupcovia vám radi odpovedia:

Spýtať sa na riešenie