etiCALLS – náš trhový hit

etiCALLS – náš trhový hit

Dynamicky sa rozvíjajúce laboratórne a farmaceutické odvetvia si vyžadujú špeciálne riešenia, ktoré vďaka kombinácii poznatkov, vedy a techniky zaručujú vysokú kvalitu výskumov. Spoločnosť Etisoft ich podporuje tým, že ponúka etiCALLS – komplexné riešenia, ktoré umožňujú nepretržité monitorovanie procesu a zabezpečenie spoľahlivosti vykonávaných laboratórnych analýz. etiCALLS je riešenie, ktoré funguje dokonale v extrémnych laboratórnych podmienkach, dôležité z hľadiska osvedčených postupov a každodennej praxe.

Rozsiahle skúsenosti a dlhodobá spolupráca spoločnosti Etisoft so spoločnosťami z laboratórneho a farmaceutického priemyslu znamená, že nemôžeme chýbať na významných tohtoročných udalostiach v daných oblastiach. Príležitosťou na stretnutie je nová verzia, známeho a oceňovaného odborníkmi z danej oblasti, systému etiCALLS. Bol obohatený novými, funkčnými prvkami. Je podporovaný aj prijateľnou pre používateľov webovou stránkou.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú záujem o moderné riešenia a spoluprácu, aby sa s nami stretli. Budeme prítomní na:

  • Výstave POLMEDLAB 2017 prezentujúcej súčasnú ponuku firiem pôsobiacich pre potreby farmaceutického a laboratórneho priemyslu, ktorá sa bude konať od 3. do 6. septembra 2017 na Medzinárodnom Výstavisku a Kongresovom Centre EXPO v Krakowe. Táto akcia sprevádza XIX Kongres Poľskej Spoločnosti Laboratórnej Diagnostiky.
  • Jesennom Sympóziu Farmaceutického a Kozmetického Priemyslu, ktoré sa bude konať v hoteli Windsor v Jachranke od 18. do 19. októbra. Tohtoročné stretnutie špecialistov bude venované okrem iného modernosti vo farmaceutických závodoch, optimalizácii a efektívnosti výroby, ako aj využívaniu inteligentných riešení na meranie kvality.
  • Kongrese Svetového Farmaceutického Priemyslu, spojeného s Kongresom Svetového Kozmetického Priemyslu. Je plánovaný v hoteli Premium v Lodži, v dňoch 7. do 9. novembra, kde sa budete môcť dozvedieť o súčasných a budúcich trendoch, či o novinkách v tomto odvetví.

Pozývame Vás, aby ste nás navštívili v našich stánkoch!

Máte otázky? Naši obchodní zástupcovia vám radi odpovedia:

Spýtať sa na riešenie