Najkomplexnejší sortiment
identifikačných výrobkov
Výrobky

etiCALLS by Etisoft

Computer Aided Laboratory Labelling System

Jednoduchá a účinná identifikácia vo Vašom laboratóriu
Viac informácií

Etiketa je dnes neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek laboratórneho výskumu. Z tohto dôvodu sme vytvorili program etiCALLS. Vybavuje laboratóriá kompletnou sadou výrobkov a nástrojov, ktoré Vám umožnia ľahko identifikovať vzorky, sledovať presný priebeh výskumov a procesov, ktorými dané vzorky prechádzali. Ponúkané riešenia zaručujú čitateľnosť a trvanlivosť tlače aj v podmienkach extrémneho skladovania vzoriek, ako aj vynikajúcu priľnavosť k rôznym povrchom.

Spoznaj nás

30 Rokov skúseností
5 mld Vyrobených etikiet
počas celého roka
350 Pracovníkov
44 mln € Obratu ročne

Aktuality

Zobraziť všetky zápisy

Názory našich zákazníkov

Spoločnosť ETISOFT Deutschland je dodávateľom etikiet, tlačiarní a vlastného softvéru pre naše laboratórium. Požiadavky, ktoré sme stanovili, boli presné a čitateľné označenie nášho laboratórneho materiálu. Uskutočnili sme veľa skúšok pomocou etikiet spoločnosti ETISOFT Deutschland v podmienkach kvapalného dusíka a suchého ľadu. Vďaka vysokej kvalite etikiet, môžeme uchovávať veľa informácií na malom povrchu etikety, tlač je trvanlivá a čitateľná. Etikety zostávajú neporušené aj po prechovávaní v extrémnych podmienkach. Spojením databázy (Excel) s projektovým programom sa stovky etikiet môžu vytlačiť s rôznymi popismi vo veľmi krátkom čase. Táto funkcia efektívne šetrí náš čas. Sme veľmi spokojní z obsluhy spoločnosti ETISOFT Deutschland, ktorá nám pomohla rýchlo vyriešiť problémy s riadnym označením laboratórnych vzoriek.
Inštitút Max Planck – Nemecko
Spoločnosť „Etisoft Kraków” dodáva do našej inštitúcie etikety na tlač šablón etikiet s čiarovými kódmi s popisom donácie, a termotransferové pásky na tieto etikety. Kvalita dodávaných materiálov je vysoká a doteraz sme nemali problémy s kontrolou kvality. Na základe doterajšej spolupráce so Spoločnosťou „Etisoft Kraków” vysoko oceňujeme profesionalitu zákazníckych služieb, kompetencie a odbornú prax zamestnancov.
Centrum Darcovstva Krvi a Krvnej liečby v Olsztyne
Na základe doterajšej spolupráce so spoločnosťou Etisoft Kraków si veľmi ceníme profesionalitu zákazníckych služieb, kompetencie a profesionálne skúsenosti zamestnancov. Etisoft Krakow nám dodáva etikety na označovanie nádob s krvnými zložkami a termotransferové pásky (…). Objednávka bola zrealizovaná v súlade so zmluvou a s našim harmonogramom dodávok. Profesionálna obsluha objednávky, vysoká kvalita tovaru, termínové dodávky a flexibilita stojí za odporúčania. Spoločnosť Etisoft Kraków je profesionálnym dodávateľom a zároveň spoľahlivým partnerom v podnikaní.
Regionálne Centrum Darcovstva Krvi a Krvnej liečby v Krakowe
Spoločnosť ETISOFT Kraków realizovala objednávku (...) na dodávku tlačiarní na laboratórne etikety (...), čítačky čiarových kódov a softvéru (...). Realizácia objednávky prebehla bez problémov, vykonala sa inštalácia zariadenia a školenie dotýkajúce sa jeho obsluhy (...). Projekt bol realizovaný ako súčasť úlohy: „Vytvorenie vyspelého technologického a molekulárneho centra s vysokým výkonom na Lekárskej Fakulte Jagellonskej Univerzity – Collegium Medicum”.
Jagellonská Univerzita COLLEGIUM MEDICUM