Etikety pre laboratórne testy

Všetky naše výrobky si môžete zakúpiť priamo:

Go to store

Etikety s nemigrujúcim lepidlom je súbor etikiet MIGRATION SAFE pre termotransferovú tlač spolu so špeciálnou termotransferovou páskou.

Etikety pre laboratórne testy sú etikety zo série MIGRATION SAFE, ktoré boli navrhnuté na účely označovania vzoriek pre laboratórne testy, na tlač s údajmi o pacientovi a tlač čiarových kódov. Umožňujú bezchybnú identifikáciu vzoriek, ktoré sú predmetom prepravy a skladovania na iných miestach, ako je zber materiálu na testovanie. Umožňujú jednoznačnú identifikáciu vzoriek, ktoré sa prepravujú a uskladňujú na iných miestach, ako boli odobraté. Umožňujú ľahšie zaznamenávať dokumentáciu pacienta a číselné prepojenie so vzorkami, ako aj aktívne monitorovať kvalitu vykonaných testov, alebo s tým súvisiacich nákladov. Špeciálne lepidlo bolo schválené Správou potravín a liečiv (FDA) a ISEGA.

Výhody etikiet MIGRATION SAFE na klinické testy:

  • odolnosť na skladovanie pri teplote od -40°C do +100°C
  • odolnosť na vlhkosť
  • odolnosť voči poveternostným podmienkam
  • použité silné lepidlo
  • široká škála použitia
  • trvanlivosť a čitateľnosť tlače

Všetky naše výrobky si môžete zakúpiť priamo:

Spýtať sa na výrobok