Riešenia odolné voči rozpúšťadlám a chemikáliám

Máte otázky? Naši obchodní zástupcovia vám radi odpovedia:

Go to store

Riešenia, ktoré sú odolné voči rozpúšťadlám a chemikáliám, sú sady etikiet SOLVENT&CHEMICAL RESISTANT odolných voči rozpúšťadlám a určených pre termotransferovú tlač spolu s vhodnou termotransferovou páskou.

Etikety boli navrhnuté pre potreby laboratórií na tlač s údajmi pacienta, s čiarovými kódmi a s 2D kódmi. Potlač a etiketa sú chemicky odolné a nie sú náchylné pri priamom styku s takými organickými rozpúšťadlami, ako sú: xylén, etylalkohol, izopropanol, metanol, formalín, toluén a acetón. Sú necitlivé na pôsobenie fixačných prípravkov, nezafarbia sa a ponechávajú informácie na etikete jasné a čitateľné.

Etikety odolné voči rozpúšťadlám a chemikáliám nachádzajú svoje použitie pri procesoch histologického farbenia. Etikety môžu byť ponorené do rôznych zmesí alkoholov počas procesu odvodnenia, infiltrácie a depozície tkanív v parafíne. Sú odolné voči procesu odstraňovania xylénu a toluénu z tkanivových fragmentov, rovnako ako voči farbeniu a protikarbeniu eozínom, hematoxylínom a inými farbivami.

Etikety odolné voči rozpúšťadlám a chemikáliám sú ideálnou súpravou pre použitie v elektrónovej mikroskopii. Formáty etikety sú dopasované s mikroskopickými sklíčkami a tkanivovými kazetami, ktoré prichádzajú do styku s rozpúšťadlami a chemikáliami. Tieto etikety si už nevyžadujú ďalšie prelepenie priehľadnou páskou. Môžu byť uložené aj v archívoch počas mnohých rokov po ich spracovaní.

Riešenia odolné voči rozpúšťadlám a chemikáliám sú používané:

  • v histológii
  • v imunológii
  • v cytológii
  • v patológii
  • v genetike
  • v mikrobiológii

Etikety odolné voči rozpúšťadlám a chemikáliám sú prispôsobené:

  • rýchlu a jednoduchú tlač priamo z Vášho počítača
  • na štandardnú termotransferovú tlačiareň – vlastný softvér so šablónami uľahčuje tlač etikiet

 

Všetky naše výrobky si môžete zakúpiť priamo:

Spýtať sa na riešenie